Over 60 norske kommuner deltar i nettverkene som idag drives av kommunene selv i et samarbeid med knutepunktet Fritid for alle som er organisert ved Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser

Ønsker du kontakt med fagpersoner i ditt distrikt eller har et spørsmål du ønsker å snakke om så kontakt gjerne koordinatoren i «ditt» fylke:

Innlandet, Oslo og Viken

Vestland

Bilde av Solvor Sandmark Bilde av Lin Kristin HellesøBilde av Sonja Engdal

Solvor Sandmark

solvor.sandmark@gjovik.kommune.no
Telefon 46 91 15 98  

Lin-Kristin Hellesø og Sonja Engdal

Lin-Kristin.Helleso@bergen.kommune.no
Telefon 55 56 54 93

sonja.engdal@bergen.kommune.no
Telefon 55 56 54 49 

Troms og Finnmark, Nordland

Vestfold og Telemark, Viken (Buskerud)

  Bilde av Tonje Johansen nettverkskoordinator Buskerud, Vestfold og Telemark

 

Tonje Johansen

tonje.johansen@skien.kommune.no
Telefon 905 94 238

Rogaland og Agder

Trøndelag og Møre og Romsdal

Koordinatorene fra Rogaland Bilde av Guro Ekrem Wormdal

Stine Merethe Ringøen og Katrine Myklebust

stine.merethe.ringoen@sandnes.kommune.no
Telefon: 51 33 53 15

katrine.myklebust@sola.kommune.no
Telefon: 977 16 533

Guro Ekrem Wormdal

guro.wormdal@orkland.kommune.no
Telefon 72 48 31 62

Nasjonal koordinator

Bilde av Anders Midtsundstad

Anders Midtsundstad

Anders.Midtsundstad@vhss.no
Telefon 901 30 797