Nettsiden som er utviklet med midler fra Helsedirektoratet driftes av knutepunktet Fritid for alle som er organisert ved Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser (NKBUF)

Informasjonen retter seg mot ansatte i kommuner og frivillige organisasjoner, som jobber med å organisere fritidstilbud for andre, tilretteleggere i frivillige organisasjoner som deltar i en prosess for å sikre god inkludering og de som får et tilbud hvor metoden benyttes. For andre som leser om metoden og opplever at dette kan være nyttig for å gi deg, en venn eller andre, hjelp inn i en fritidsaktivitet, anbefaler vi at du tar kontakt med støttekontaktansvarlig i kommunen.

Nettstedet har som mål å gjøre metoden kjent slik at flere barn, ungdom, voksne og eldre som trenger det, kan gis støtte inn i selvvalgte fritidsaktiviteter. Metoden bygger på et mestringsperspektiv med fokus på den enkeltes ønsker, behov og drømmer. Målsetningen er at enkeltpersoner i løpet av en begrenset tidsperiode gis den oppfølgning som er tilstrekkelig for å kunne bli inkludert i en selvvalgt kultur- eller fritidsorganisasjon.

Nettsiden presenterer trinn for trinn hvordan en kan støtte sosial inkludering, men om du skal arbeide etter metoden anbefales det at du gjennomfører et kurs i bruk av metoden og at du gjør deg kjent med innholdet i fagboken "Fritid med Bistand. En metode for å støtte sosial inkludering" av Anders Midtsundstad, som ble gitt ut på Fagbokforlaget første gang i 2013, med utgivelse av 2. utgave i 2022.