For å sikre en god inkludering er det viktig å finne en person i aktiviteten som kan bli en brobygger og kontaktperson for deltakeren inn i fritidsaktiviteten. Denne personen kaller vi en tilrettelegger.

Noen tips

For å samarbeide med organisasjonen og for å finne en tilrettelegger er det viktig å tenke gjennom hva man skal si. Her er noen tips:

  • Ikke begynn samtalen med at vi trenger en tilrettelegger.
  • Presenter kort tiltaket og deltaker. Legg vekt på deltakerens ønsker, muligheter og utfordringer.
  • Presentere rollen som tilrettelegger og diskuter mulighetene for hvordan dette kan gjennomføres i den aktuelle organisasjon.
  • Inviter til et uforpliktende møte der deltakeren kan få møte tilretteleggeren sammen med saksbehandler.

Individuelt tilpassede løsninger

Saksbehandler må sikre deltakeren et tilbud som gir den enkelte en god nok individuell oppfølgning. Tilrettelegger er et medlem i den valgte organisasjonen som ikke skal pålegges for store oppgaver. Der det kan forventes store oppgaver for tilrettelegger kan det engasjeres en aktivitetskontakt.