Lag en plan for deltakelsen

Når deltakeren har funnet frem til sin aktivitet har saksbehandler et ansvar for å lage en plan for inkluderingsprosessen. Planen bør starte med hva som er deltakerens ønsker, og eventuelt en tidsplan med delmål for å oppnå dette. Når dette er på plass kan en beskrive de ulike aktørenes rolle i prosessen hvor målet er at deltakeren skal nå sine mål. Planen kan med fordel skrives kort. I boken «Fritid med Bistand. En metode for å støtte sosial inkludering» (2022) presenteres arbeidet med å utvikle en plan som et eget trinn i metoden. Av praktiske hensyn presenteres arbeidet med å utarbeide en plan her på nettsiden sammen med arbeidet med oppfølgning og evaluering.

Kvalitetssikring

Det er viktig at tiltaket følges opp og evalueres jevnlig. Saksbehandler må derfor gi tett oppfølgning under hele inkluderingsperioden. Det er viktig at saksbehandler er tilgjengelig for deltaker og tilrettelegger underveis. Når personen har startet opp i aktiviteten må deltakeren sikres aktiv oppfølgning i minst et halvt år etter at han eller hun starter opp i fritidsaktiviteten.
For at Fritid med Bistand skal fungere er det viktig at alle parter har en felles forståelse for hva som skal skje og hvilken framdriftsplan som følges. Saksbehandler lager klare avtaler om hvordan oppfølgingen av deltaker, tilrettelegger og eventuelt aktivitetskontakt skal foregå.
Ved behov for møter er det viktig å legge disse på tidspunkter som passer alle. Erfaringsmessig passer dette best i forkant eller i etterkant av et møte i aktiviteten.

Saksbehandler har ansvaret

Om det oppstår utfordringer har saksbehandler ansvar for å finne løsninger. Det kan for eksempel være behov for å finne alternativer i aktiviteten, eller behov for å velge en ny fritidsaktivitet.

Fritid med Bistand ønsker alltid å holde fokus på drømmer og interesser hos deltakeren. Selv om vi tror vi har funnet rett klubb, er det opp til deltaker om han eller hun vil delta. Når deltaker velger bort et tilbud, har ikke tilrettelegger eller organisasjonen nødvendigvis ikke gjort det de skulle. Det kan bli for den enkelte bli en del av prosessen med å finne den riktige fritidsaktiviteten for en deltaker.