Saksbehandler må forberede seg godt

Før saksbehandler kontakter valgte fritidsorganisasjoner, må det avtales med deltaker om hva som kan fortelles. For saksbehandler er det fint om han i møte med en leder i en fritidsorganisasjon som skal kartlegges kan innlede med å fortelle f.eks. følgende:

Hei. Mitt navn er Eva. Jeg arbeider i kommunen med et tiltak hvor vi arbeider for å støtte personer som trenger det, inn i selvvalgte fritidorganisasjoner. Når jeg nå kontakter deg som leder av dykkerklubben handler det om at jeg i går hadde en samtale med Markus på 21 år som har veldig lyst til å bli med i en dykkerklubb. Han har alltid likt å dykke som barn og ungdom, og han er veldig motivert for å kunne få dette til. Jeg vil som kommunens saksbehandler følge opp saken, og nå lurer jeg på om dere i klubben kan tenke dere å være med på å realisere Markus sin drøm ..............

.............. Markus er en flott gutt som jeg har satt stor pris på å bli kjent med. Han har de siste månedene vært inne i et behandlingstilbud grunnet psykiske utfordringer. Om få uker skal han skrives ut, og i den sammenheng arbeides det nå aktivt for å gi han en god oppfølgning videre slik at han har et godt sted å bo, en arbeidsplass å gå til og ikke minst er det viktig at han får støtte til å bli med inn i gode sosiale nettverk på fritiden. Jeg lurer derfor på om du har en mulighet til å kunne treffe meg en dag til uken - gjerne på ettermiddag  - f.eks. på Peppes pizza hvor jeg gjerne spanderer et enkelt måltid.

Som eksemplet illustrere er det i slike samtaler av stor betydning at en som saksbehandler kan gi ut informasjon som er taushetsbelagt. Som saksbehandler bør du derfor spørre deltakeren om du kan få lov til å fortelle f.eks. navn, alder, eventuelt bosted og litt om det som gjør at du arbeider overfor personen. De fleste vil ikke ha problemer med at det gis en slik informasjon om dem. For personer som er i en rehabilitering for et rusproblem og/ eller som har sittet inne i fengsel vil det ofte være større motstand mot å gi ut slik informasjon. Gi derfor personen god til og husk at det her alltid er snakk om å gi informasjon til en sentral leder og eventuelt styret i den frivillige organisasjonen. Bruk gjerne samtykkeerklæringen som ligger under metodens verktøy.

Det er viktig å sette av god tid til å innhente tilgjengelig informasjon om de valgte aktiviteter. I tillegg bør saksbehandler sjekke beliggenhet, tilgjengelighet, busstider og lignende. Mye informasjon finnes på internett.

Saksbehandler tar deretter kontakt med de valgte fritidsorganisasjoner for å innhente ytterligere informasjon, som deltakeren trenger for å gjøre et valg av fritidsaktivitet.

Hvorfor skal vi kartlegge?

Vi må finne ut om fritidsaktiviteten kan representere begrensninger for deltakeren.

Vi må finne ut om deltakeren kan ha muligheter til å lykkes i denne fritidsaktiviteten.

Hva må kartlegges?

Vi må få tak i informasjon som er avgjørende for deltakerens valgte fritidsaktiviteter.  Følgende er eksempler på spørsmål som det kan være aktuelt å ønske svar på:

  • Hvilken alder og kjønn har medlemmene i aktiviteten?
  • Hvilke ferdigheter trenger deltakeren?
  • Hvor ofte og når trener/ samles dere?
  • Hva forventes av deltakerne her?
  • Er det sosiale treff utenfor aktiviteten?

Oppfølging av deltaker

Saksbehandler har ansvar for både å finne ut hva deltakeren ønsker seg, og hvordan ønskene kan realiseres. Det er viktig å ikke bare finne på "noe som er gøy". En må søke å finne en aktivitet som det er mulig for deltakeren å lykkes i det. Dersom deltakeren ikke har tydelige ønsker, er det saksbehandlerens oppgave å komme med forslag.