Saksbehandleren tar kontakt med deltakeren og avtaler et møte.

Hvor skal vi møtes?

Målet er å starte en prosess med tanke på å finne en fritidsaktivitet. Det er viktig å etablere et tillitsforhold mellom saksbehandler og deltaker. Ofte trengs det flere møter, og det er da viktig å finne et møtested hvor deltakeren kjenner seg trygg. Dette kan være hjemme hos den enkelte, på en café eller et annet sted deltakeren har lyst til å møtes.

Kartleggingsverktøy

I arbeidet med metoden Fritid med Bistand har vi erfart at det er viktig at saksbehandleren bruker tid på å bli godt kjent med deltakeren. I dette arbeidet kan fritidsprofilen som du finner under metodens verktøy brukes. Du må selv vurdere hvilke av spørsmålene i fritidsprofilen som er aktuelle. Hvordan spørsmålene formidles må tilpasses den enkelte deltaker. 

Saksbehandler har ansvar for å sikre deltakeren kunnskap om valgmulighetene.

Aktivitetsbrosjyren som du finner under metodens verktøy kan gi deltakere mulighet til å reflektere rundt valg av aktivitet.

  • Spør om konkrete aktiviteter for å finne ut mest mulig.
  • Lytt!
  • Still oppfølgingsspørsmål

Når deltakeren presenterer et ønske eller en drøm i forhold til en fritidsaktivitet blir det saksbehandlerens oppgave å være kreativ i møte med disse.

Even: - Jeg vil lære breakdance.

Saksbehandler: - Så spennende! Har du noen tanker om hvordan vi best kan få dette til?

Even har sosial angst, og for ham er det helt utenkelig å starte opp på et kurs i breakdance på fritidsklubben. Løsningen ble å engasjere en eldre ungdom som aktivitetskontakt, som kunne trene sammen med Even. Etter nærmere seks måneder var Even klar for å inviterte noen av danserne på fritidsklubben inn på deres treninger. Når Even ble kjent med de andre danserne, var veien inn på fritidsklubben enklere. Det som startet som en drøm ble til virkelighet, fordi inkluderingsprosessen tok hensyn til hva som var ønskelig og mulig for Even.

Hvor lang tid tar kartleggingen?

Kartleggingen kan strekke seg over flere møter. Det er ikke alle som vet med det samme hva de ønsker. Noen har også behov for å se, og kanskje prøve, ulike aktiviteter før de bestemmer seg.

Saksbehandler må gjøre seg kjent med deltakerens forutsetninger, motivasjon, ferdigheter, interesser, erfaringer og pågangsmot. I Fritid med Bistand kan dette defineres som suksesskriterier for å nå målet om sosial inkludering.

Sett av tid og ressurser

Deltakere som aldri har deltatt i en organisert fritidsaktivitet eller som har dårlige erfaringer med det, trenger tid til å forberede seg. Av erfaring vet vi at det er viktig at saksbehandlere som skal jobbe etter metoden Fritid med Bistand, må sette seg godt inn i metodens teori og bruke den tiden som trengs til å følge opp deltakerne.

I det første prosjektet hvor Fritid med Bistand ble prøvd ut, ble det foretatt en tidsstudie. Dette viste at saksbehandler benyttet i gjennomsnitt 30 timer til kartlegging, etablering av kontakt, støtte under selve inkluderingsprosessen og oppfølgning. Et prosjekt som ble gjennomført av Socialstyrelsen i Danmark hvor kommunene Vejle, København, Sorø og Esbjerg tok i bruk metoden, ble det gjennomført en lignende tidsstudie som viste en tidsbruk på 28 timer.

Saksbehandler må sikre tilstrekkelig med ressurser over ett år for å kunne realisere den enkeltes ønsker. Det er viktig å være rimelig sikre på at en kan lykkes, før vi setter i gang med inkluderingsprosessen. Det er selvfølgelig ikke ønskelig å skape tapsopplevelser for den enkelte.