På dette nettstedet presenteres metoden Fritid med Bistand (FmB) som ble utviklet i 1998 av Anders Midtsundstad.

Nettsiden som er utviklet med midler fra Helsedirektoratet driftes av knutepunktet Fritid for alle som er organisert ved Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser – Aktiv Ung.

Informasjonen retter seg mot ansatte i kommuner og frivillige organisasjoner, som jobber med å organisere fritidstilbud for andre, tilretteleggere i frivillige organisasjoner som deltar i en prosess for å sikre god inkludering og de som får et tilbud hvor metoden benyttes. For andre som leser om metoden og opplever at dette kan være nyttig for å gi deg, en venn eller andre, hjelp inn i en fritidsaktivitet, anbefaler vi at du tar kontakt med støttekontaktansvarlig i kommunen.

Nettstedet har som mål å gjøre metoden kjent slik at flere barn, ungdom, voksne og eldre som trenger det, kan gis støtte inn i selvvalgte fritidsaktiviteter. Metoden bygger på et mestringsperspektiv med fokus på den enkeltes ønsker, behov og drømmer. Målsetningen er at enkeltpersoner i løpet av en begrenset tidsperiode gis den oppfølgning som er tilstrekkelig for å kunne bli inkludert i en selvvalgt kultur- eller fritidsorganisasjon.

Nettsiden presenterer trinn for trinn hvordan en kan støtte sosial inkludering, men om du skal arbeide etter metoden anbefales det at du gjennomfører et kurs i bruk av metoden og at du gjør deg kjent med innholdet i fagboken "Fritid med Bistand. En metode for å støtte sosial inkludering" som ble gitt ut av Anders Midtsundstad på Fagbokforlaget i 2013.