Fritid for alle er et nasjonalt nettsted som samler opp kunnskap om arbeidet med å tilrettelegge fritid for andre.

http://www.fritidforalle.no

Fritid med mening er en undervisningspakke til bruk i opplæring av oppdragstakere og ansatte innenfor støttekontaktjenesten.

http://www.fritidmedmening.no

For barn og ungdom som får tilbud om Fritid med Bistand kan skolen også være et område der de trenger støtte. Drop-In metoden er en måte å tenke og handle på når det gjelder og støtte elevers utvikling av en positiv elevrolle. Metoden kan anvendes av lærere, helse- sosial- og mijøarbeidere og ansatte i spesialisthelsetjenesten.

http://www.dropinmetoden.no

Nettsidene: dropinmetoden.no, fritidmedbistand.no og fritidforalle.no følges opp av den Nasjonale kompetansetjenesten for barn og unge med funksjonsnedsettelser - Aktiv Ung. Kompetansetjenesten er opptatt av å samle kompetanse på hva som skal til for at alle barn og unge til tross for ulikhet kan være aktive og deltagende på samfunnets ulike arenaer.

http://www.aktivung.no