Fritid med Bistand (FmB)

Fritid med Bistand (FmB) handler om å hjelpe mennesker med ulike bistandsbehov til å bli medlem av fritidsorganisasjoner og til å kunne delta på fritidsaktiviteter og slik bli inkluderte og likeverdige deltakere på fritidsarenaen.

Omslagsbilde av boka Fritid med Bistand

Forfatter: Anders Midtsundstad
Forlag: Fagbokforlaget
ISBN: 978-82-450-1086-2
Utgitt: 12.02.2013
Pris: 219,-
Sider: 120

Kjøp boka

Med utgangspunkt i et mestringsperspektiv rettes oppmerksomheten mot den enkeltes ønsker, behov og drømmer. Målet med metoden er at personen som får støtte, i løpet av en begrenset tidsperiode skal bli inkludert i sin valgte kultur- eller fritidsorganisasjon. Fritid med Bistand er i dag den eneste kjente metoden som synliggjør hvordan man systematisk kan arbeide for å bistå enkeltmennesker i denne inkluderingsprosessen.

Metoden Fritid med Bistand har gitt retning til videreutviklingen av den lovpålagte støttekontakttjenesten, men brukes også i mange kommuner for å styrke arbeidet med for eksempel folkehelse, forebygging og rehabilitering.

Boken retter seg mot studenter i ulike helse-, sosial- og kulturfaglige utdanninger. Den vil også være av interesse for ansatte i offentlig og frivillig sektor som er opptatt av hvordan man kan tilrettelegge for en meningsfull fritid for andre.


Fritid med Bistand (FmB) inngår i en bokserie som utgis i et samarbeid mellom Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser og Fagbokforlaget. Alle utgivelser og planlagte utgivelser finner du her: http://www.aktivung.no/bokserie.358092.no.html