I 2007 ble det filmet en forelesning om metoden Fritid med Bistand (v/ mediesenteret ved tidl. Høgskolen i Bergen). Forelesningen ble brukt i en videreutdanning som ikke lenger eksisterer. Det etterspørres slik informasjon i kommunene, og forelesningen vil også kunne være nyttig for høyskoler og universiteter som ønsker å gi innsikt i bruk av metoden. 

Foredragsholdere: Anders Midtsundstad og Rune Øyen