"Ulike fritidsaktiviteter" er en brosjyre med over 100 ulike fritidsaktiviteter, flott og informativt beskrevet i bilder.

Fritidsaktiviteter.jpg

Brosjyren selges til selvkost og kan bestilles her: http://www.aktivung.no/bestilling-av-boeker-og-hefter.403911.no.html

Brosjyren kan du laste ned gratis her: Ulike fritidsaktiviteter.pdf


Forsiden til brosjyren Ulike fritidsaktiviteterBrosjyren "Ulike fritidsaktiviteter"

22 sider

Pris pr. stk. 4,50

Portokostnader tilkommer.