Metoden


AktørerLink til Fritidforalle webPå denne nettsiden presenteres en metode som går ut på å hjelpe mennesker med ulike bistandsbehov inn i selvvalgte fritidsaktiviteter. Metoden bygger på et mestringsperspektiv, med fokus på den enkeltes muligheter, ønsker, drømmer og behov.

Fritid med bistand - trinn for trinn.
For å sikre den enkelte deltaker et tjenestetilbud i tråd med intensjonene i FmB, er metoden varemerkebeskyttet. Her kan du lese mer om metodens faser, rolleforventninger til aktørene, det teoretiske fundament den bygger på og erfaringer fra ulike kommuner.Hvem henvender vi oss til?
Informasjonen på dette nettstedet retter seg mot ansatte i kommuner som jobber med å tilrettelegge fritid for andre. I tillegg retter den seg også mot de som får et tilbud hvor metoden benyttes, samt tilretteleggere i frivillige organisasjoner som deltar i en prosess for å sikre en god inkludering.

For andre som leser om metoden og opplever at dette kan være nyttig for å gi deg, en venn eller andre hjelp inn i en fritidsaktivitet, anbefaler vi at du tar kontakt med støttekontaktansvarlig i kommunen. Vi håper også at nettstedet kan gi tips som kan sikre flere muligheten til en aktiv og meningsfull tilværelse sammen med andre.

Ønsker du mere informasjon så klikk her.


Brukerstyring.
Målsetningen er at deltakeren i løpet av en begrenset tidsperiode, blir inkludert i en aktivitet. Kommunens saksbehandler i tjenestetilbudet følger opp den enkelte deltaker sammen med tilrettelegger i den valgte fritidsorganisasjonen.

I FmB er det den enkelte deltakers ønsker som bestemmer hva som er mulig. Med innvilget vedtak etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester eller Lov om barneverntjenester, kan FmB anvendes. Metoden skiller seg derfor fra andre tiltak som benyttes innenfor støttekontakttjenesten, dette fordi systemet i større grad enn deltakeren bestemmer rammen for hva som er mulig. I noen kommuner og frivillige organisasjoner benyttes metoden uten at det fattes et vedtak.
 
Empowerment i praksis.
FmB har sitt teoretiske fundament knyttet til empowerment. Empowerment kan forstås som en prosess hvor mennesker bygger opp evnen til å handle på egne vegne, og på denne måten styrke selvbildet sitt. Inkludering kan da bare forstås som meningsfull når den sikrer den enkelte mulighet til å oppleve samhandling og aksept i sin valgte fritidsaktivitet.

Aktuelt

  • Støttekontakt - hvem, hva, hvor


    Støttekontakt er en tjeneste å gi personlig assistanse på, til deltagelse i fritidsaktiviteter. Den kan organiseres individuelt, i en aktivitetsgruppe eller som individuelt tilrettelagt tilbud i samarbeid med en frivillig organisasjon.

  • Aktivitetsvelgeren


    Aktivitetsvelgeren er et nyttig verktøy når en skal velge en fritidsaktivitet. Du finner denne elektronisk her, men den kan også får i papirutgave.
Blank as